"אתיקה מקצועית" - 30 - פרסומת: אסור לאתר אינטרנט של עורך דין לכלול לוגו של גוף מסחרי
01.04.2009 | ניסן תשס"ט | גליון מס' 30
העובדות:
באתר האינטרנט של הנילון קיים לוגו של בנק מסוים במספר דפים. הלוגו אינו מהווה לינק/קישור לאתר של הבנק, אלא סמל הבנק בלבד כחלק מההסבר בעניין קבלת ההלוואה.
ההחלטה:
אסור לאתר של עורך דין לכלול קישור לאתר מסחרי כלשהו ואף לא לוגו של גוף מסחרי. עורך הדין מתבקש לוודא שבאתר שלו אין לינק או לוגו כאמור ולהודיע על כך לוועדה תוך 30 יום.
מס' ההחלטה:
את 338/08
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון