"אתיקה מקצועית" - 30 - פרסומת: פרסום לינק באתר עורך הדין ופרסום לינק ממומן באתר אחר לאתר עורך הדין
01.04.2009 | ניסן תשס"ט | גליון מס' 30
השאילתא:
האם מותר לעורך דין לכלול באתר של משרדו לינק/קישור לאתרים אחרים. והאם מותר לעורך דין לשלם כדי שיופיע באתר אחר לינק לאתר המשרד שלו.
ההחלטה:
להלן עמדת ועדת הייעוץ לענייני פרסומת ועיסוק אחר בנושא שבנדון. עמדה זו אומצה גם על ועדת האתיקה הארצית והועברה לידיעת יו"ר ועדת האתיקה במחוז תל אביב.
מקריאת כלל 3(ה) לכללי הפרסומת העוסק בפרסומת באינטרנט עולות המסקנות הבאות:
באתר של עורך הדין - ניתן להוסיף לינק לאתרים של עורכי דין או אתרים מקצועיים משפטיים. אך אסור להוסיף באנר לאתר של אחרים.
באתרים אחרים - חל אסור על עורך דין לפרסם באנר באתרים אחרים.
מותר לעורך דין לשים לינק לאתר שלו באתרים אחרים. ובכלל זה גם לינק ממומן. הלינק יהיה כתובת בלבד ללא כל תוספות ובלבד שבשימוש והקשריו לא יהיה משום פרסומת אסורה, שידול ו/או פגיעה בכבוד המקצוע.
מס' ההחלטה:
את 231/08
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון