"אתיקה מקצועית" - 24 - הכנה לעדות במהלך הפסקה בחקירה הנגדית
23.10.2007 | חשוון תשס"ח | גליון מס' 24
השאילתא:
כאשר החלה חקירה נגדית של בעל דין או עד והיא הופסקה על מנת להתחדש בישיבת בית המשפט הבאה – האם מותר לעורך הדין לשוב ולהכין את בעל הדין או העד לקראת המשך עדותו?
ההחלטה:
הפרקטיקה הנוהגת היא, שמשהחלה החקירה הנגדית עורך הדין שהביא את העד אינו בא בדברים עם העד בכל דבר הנוגע לעדות גם אם העד הוא בעל הדין עצמו, עד לסיומה של החקירה הנגדית, ובכלל זה בהפסקות שבין הדיונים. השאלה האם הפרת הפרקטיקה מהווה עבירה אתית תלויה בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. [החלטה מספר את 126/06]
הערת העורכת:
בע"א 840/79 גבריאלי נ’ מ"י, פ"ד לה(2) 371 נקבע שבהפסקה במהלך חקירה ראשית מותר לעורך הדין להיפגש עם בעל דין או עד כדי להכינו לעדות. להחלטה דנן קדם דיון סוער בו נשמעו דעות שונות, לא נקבע כלל מנחה וההלכה תתגבש ממקרה למקרה.
מס' ההחלטה:
את 126/06
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון