"אתיקה מקצועית" - 21 - חסיון וסודיות: האם מוסיפים לחול כלפי לקוח שפשט את הרגל
30.01.2007 | שבט תשס"ז | גליון מס' 21
מס' ההחלטה:
את 35/06

עובדות

עורך הדין הפונה נדרש להמציא מסמכים ופרטים הנוגעים לעניינו של לקוחו לשעבר, השוהה בחו"ל ושהוכרז בישראל כפושט רגל.

 

שאילתא

מה היחס בין הוראת חסיון עורך דין-לקוח הקבוע בסעיף 48 לפקודת הראיות וחובת הסודיות הקבועה בכלל 19 לכללי האתיקה לבין סעיף 18ג לפקודת פשיטת הרגל, המחייב כל אדם למסור מידע הודות הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו של חייב שהוכרז כפושט רגל?

 

החלטה

הכללים שאומצו ב- ת.א. (מחוזי ת"א) 1795/88, 1794 וקסברג נ' סילביו נחום, פ"מ תש"ן (3)45, הינם ברורים דיים ואינם דורשים פרשנות נוספת. נקודת המוצא הינה תחולת חסיון עורך-דין לקוח גם במסגרת הליכי פשיטת רגל, כשבצד זאת מנויים סוגי עניינים שלגביהם לא יחול החסיון, על-מנת למנוע אפשרות של ניצול החסיון לצורך העלמת מידע ונכסים.

 

עורך-דין המקבל דרישה להמצאת מידע לגבי לקוחו (או לקוחו לשעבר) שהוכרז כפושט רגל, בדבר הכנסותיו ונכסיו של הלקוח, לפי סעיף 18ג לפקודת פשיטת הרגל, מחויב לבחון כל עניין וכל שאלה המופנים כלפיו לגופם, לאור הכללים שנקבעו בפסיקה. עליו לספק כל מידע המצוי באופן מובהק מחוץ לחסיון בהקשר הנדון, כגון מסמכים רשמיים שאינם מותנים בייעוץ המשפטי (מסמכי רישום מקרקעין, צוואות וכיו"ב).

 

ככל שמתקיים ספק בליבו של עורך-הדין לגבי תחולת החסיון, עליו לנהוג כאילו יש חסיון. במידה שקיימת מחלוקת בשאלת תחולת החסיון, בידי הנאמן האפשרות לפנות לבית המשפט, אם בבקשה למתן הוראה לחייב לוותר על החסיון, אם בבקשה לצוות על עורך-הדין לספק את המידע הנדרש. [החלטה מספר את 35/06]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון