"אתיקה מקצועית" - 73 - פרסומת: התייחסות לשכר טרחה
19.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73
מס' ההחלטה:
את/161/22

השאילתה:

כללי הפרסומת של לשכת עורכי הדין קובעים כי במקרה של פרסומת עבור מתן שירותים משפטיים ניתן לכלול על גבי הפרסומת כל מלל חופשי , למעט התייחסות לשכר טרחה. מנגד, חוק הגנת הצרכן קובע כי בשיווק מרחוק, כלומר בפרסומת, כל מפרסם השירותים חלה חובה לפרסם את מחיר השירות ותנאי התשלום. משכך, עלתה השאלה, איזה מבין הכללים חל על ציבור עורכי הדין, ודוק: האם על עורך דין בפרסום מתן שירותים משפטיים יכול וצריך לכלול את המחיר, או שמא להפך, ועל עורך הדין אסור לפרסם את המחיר עבור מתן השירותים המשפטים בפרסומת.

 

החלטה:

בעניין זה ישנן מספר נורמות מאסדרות, אולם משעה שעסקינן בעורך דין, כללי לשכת עורכי הדין, ובפרט כללי הפרסומת חלים על עורך הדין ביתר שאת. כמו כן, לא קיימת סתירה בין הנורמות, במיוחד לאור סעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, שקובע שאין מניעה לתת מאוחר יותר את המחיר לצרכן שפונה אליו בהצעה.

 

בנסיבות העניין ובהתאם לכללי ברירת הדין בשיטת המשפט הישראלית הנורמה המיוחדת גוברת על הנורמה הכללית: "הכלל השלישי מבין הכללים של ״ברירת הדין״ קובע כי נורמה מאוחרת כללית אינה גוברת על נורמה מוקדמת ומיוחדת: derogant non speciaiibus generalia. בסתירה בין נורמה מאוחרת וכללית לבין נורמה מוקדמת ומיוחדת - יד הנורמה המוקדמת והמיוחדת על העליונה:generaii derogat specialis le" (ר' אהרן ברק, פרשנות במשפט - תורת הפרשנות הכללית 551 (1992)). עקרון זה, כי נורמה ספציפית גוברת על נורמה כללית, הינו כלל ותיק במדרג ההוראות הנורמטיביות בשיטת משפטנו, ר' פס' 6 לפסק דינו של השופט הנדל בג"ץ 5555/18 ח"כ אכרם חסון ו-11 אח' נ' כנסת ישראל (נבו 08.07.2021).

 

לפי כל האמור לעיל, בנסיבות העניין, בעוד שתכלית חוק הגנת הצרכן נועד להסדיר את כלל היחסים בין העוסק לצרכן באופן כללי, תכלית כללי הפרסומת נועדו להסדיר את אופן היחסים בין עורך דין ללקוח בהיבט הפרסומי. לכן, כללי הפרסומת מהווה הוראה מיוחדת (ספציפית) באשר לציבור עורכי הדין אל מול חוק הגנת הצרכן אשר מהווה הוראה כללית.

 

משכך, כללי הפרסומת גוברים על הוראות חוק הגנת הצרכן באשר לאפשרות של עורך דין לפרסם את מחיר השירות בפרסומת. על-כן, סברה ועדת האתיקה הארצית כי על עורך דין חל איסור לכלול את שכר הטרחה בתוכן פרסומי ברשת האינטרנט.

 

יושם אל לב כי שירותים משפטים אונליין כגון: הגשת בקשות לרישום זכויות ופעולות לרשם המקרקעין, בקשות לרשם לענייני ירושה, הכנת כתבי טענות ללקוחות שמגישים תביעות קטנות, מכתב מקדים מעו"ד, הסכם בין שותפים, חוזים ועוד, הינן פעולות אשר יוחדו לעורך הדין ולא יעשה אותן דרך עיסוק, או בתמורה אף שלא דרך עיסוק, אלא עורך דין וזאת בהתאם לסעיף 20 לחוק.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון