"אתיקה מקצועית" - 73 - התמחות: חתימה על מסמכים בתקופת התמחות בשם עורך הדין
19.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73
מס' ההחלטה:
את/61/22

השאילתה:

האם מתמחה מורשה ו/או יכול לחתום על כל סוגי המסמכים בתקופת התמחותו? האם מתמחה יכול לחתום בשם עו"ד במשרד (אם בהסכמתו או הנחייתו בע"פ)?

 

החלטה:

במענה לשאלה הראשונה, עמדת הוועדה היא כי למתמחה אסור לחתום על מסמכים אשר נדרשת בהם חתימת עורך דין, כלומר, כל מסמך שעורך דין נדרש לחתום עליו, חתימתו של המתמחה אינה יכולה להוות תחליף לו. הטעם לכך מצוי בסעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לפיו למתמחה אסור לעסוק בפעולות שיוחדו לעורך דין, כאשר אינו עורך דין.

 

במענה לשאלה השנייה, עמדת הוועדה היא כי ישנה חשיבות רבה אם החתימה בשם עורך הדין נעשתה בהסכמתו או בהנחייתו, קרי, המתמחה אינו יכול לחתום על שום מסמך בשם עורך הדין, אלא בהנחייתו בלבד. לשון אחר: עורך הדין יכול לתת הנחייה למתמחה לחתום בשמו על מסמך משפטי, ובלבד שהוא מכיר אותו וכל האמור בו על דעתו של עורך הדין, כמו כן, המתמחה איננו רשאי לחתום על מסמכים שמחייבים אימות של עורך דין כגון: תצהירים, ייפוי כוח וכדומה.

 

יובהר כי, עיסוקו של המתמחה בביצוע פעולות משפטיות הוא אך ורק בחסותו של עורך הדין ומטעמו. לפיכך, כל פעולה משפטית החורגת מהנורמות אשר נסקרו לעיל עלולה לסכן את המתמחה ואת מאמנו בהפרת כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986 החלים עליהם מכוח הדין, ובהתאם לסעיף 41 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א-1961.

 

נבקש להבהיר, כי חוות הדעת לעיל ניתנה על-יסוד העובדות המפורטות בפניה, ואם יתבררו עובדות נוספות היא עשויה להשתנות בהתאם.

 

כן נבהיר, כי חוות הדעת מיועדת לסייע לעורך הדין הפונה לכלכל את מעשיו לעתיד, ואין בה כדי להכשיר התנהגות בעבר, או לחוות דעה על התנהלותו של עורך דין אחר, שלא ניתנה לו הזדמנות הוגנת להגיב לטענות.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון