"אתיקה מקצועית" - 73 - ניגוד עניינים: סמכויותיו של אפוטרופוס
19.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73
מס' ההחלטה:
את/73/20

בעקבות פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית בעניין סמכויותיו של אפוטרופוס ובהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961 (להלן: "החוק") והכללים שהותקנו מכוחו, החליטה ועדת האתיקה הארצית להידרש לסוגית הסמכות הניתנת בידי אפוטרופוס.

 

קיימת הבחנה בין סוגי האפוטרופסות הקיימים, שכן אפוטרופסות יכולה להיות מוגבלת לתחום מסוים בו זקוק החסוי לעזרה וכן לתקופת זמן מוגבלת.

 

בעת מינוי האפוטרופוס מעדכן בית המשפט בכתב מינויו ו/או בהחלטתו את סוג האפוטרופסות לה ניתנה הסמכות.

 

על כן, עת מתמנה עו"ד לאפוטרופוס עליו לכלכל את צעדיו ולוודא כי הינו פועל בתחום סמכותו ובהתאם לתחולת המינוי אותו הגדיר לו ביהמ"ש, וכן, אין הוא חורג במעשיו במסגרת תפקיד זה.

 

הרציונל הוא, למנוע פגיעה בזכויותיו של החסוי במידה והאפוטרופוס יפעל מעבר לסמכות אשר ניתנה לו. יובהר כי, ככל ועו"ד המשמש כאפוטרופוס יידרש לבצע פעולות מעבר לסמכויותיו, עליו לפנות לבית המשפט לצורך קבלת היתר זה ולא לעשות דין לעצמו.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון