"אתיקה מקצועית" - 73 - ניגוד עניינים: ייצוג צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים
19.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73
העובדות:
המתלוננת טוענת כי ביום 08/07/17 הגיעה לביתה הנילונה, אותה לא הכירה קודם לכן, ובידה הסכם גירושין מודפס שסעיפיו מקפחים אותה באופן גורף. טרם הגעתה, כינס בעלה בני משפחה בביתם והטיח בה שהיא בוגדת בו ופוגעת בכבוד המשפחה. לאחר מכן, הופעל על המתלוננת לחץ כבד לחתום על ההסכם, תוך שהנילונה לא הסבירה לה את סעיפי ההסכם, התעלמה מהסיטואציה בה נחתם ההסכם ואף שיתפה פעולה עם הבעל כך שבסופו של דבר החתימה אותה בניגוד לרצונה. יומיים לאחר האירוע, נדרשה המתלוננת להגיע למשרד הנילונה על מנת לחתום על יפוי כח לשם ייצוג בהליך קבלת הגירושין. לאחר מספר ימים המתלוננת הגישה לבית הדין השרעי הודעה על ביטול יפוי הכח. בדיון, הודיעה הנילונה שהיא מייצגת את הבעל בהליך של הוכחת גירושין ובית הדין המליץ לה להפסיק את הייצוג. בנוסף, ביום 09/08/17 העידה הנילונה מטעם הבעל במסגרת הליך של צו הגנה. הנילונה לא הגיבה לתלונה.
ההחלטה:
במצב הדברים כמתואר היה קיים ניגוד אינטרסים ברור בין הבעל לאישה במיוחד בשל הטענות כבדות המשקל שהוטחו באישה. כמו כן, הנילונה הייתה מחוייבת להסביר למתלוננת את זכויותיה לרבות זכותה להיוועץ עם עו"ד טרם החתימה על ההסכם, והיא לא עשתה זאת. משכך, הוחלט להעמידה לדין משמעתי.
מס' ההחלטה:
ת"א/47/20
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון