"אתיקה מקצועית" - 73 - ניגוד עניינים: ייצוג כנגד לקוח
19.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73
השאילתא:
הפונה ייצג לפני כעשור שתי שותפות שעסקו בייעוץ מס. לימים ערך הסכם בין השתיים לפירוק שותפות, אשר במסגרתו התגלע סכסוך שהתברר בהליך משפטי בו נתן עדות. נוסף על כן, ייצג במהלך השנים כל אחת מהשתיים בעניינים הפרטיים. עתה פנתה השותפה החייבת אל הפונה וביקשה כי ייצג אותה בהליכי הוצל"פ נגד השותפה אשר זכתה בהליך המשפטי, ובהמשך בהליכי חדלות פירעון אליהם תקלע עקב מצבה הכלכלי הבעייתי. הפונה מבקש לדעת האם בנסיבות העניין, רשאי לייצג את השותפה החייבת בהליכי הוצל"פ כנגד שותפתה לשעבר.
ההחלטה:
בנסיבות כפי שהוצגו בשאילתה ומאחר מלשון הפניה עולה כי השותפה הזוכה הייתה "לקוחה קבועה" של הפונה, על הפונה להימנע מייצוג בנסיבות דנן בהתאם להוראות כלל 14 (ג) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.
מס' ההחלטה:
את/62/22
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון