"אתיקה מקצועית" - 73 - יחסי עורך דין לקוח: סודיות מסמכים
19.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73
השאילתא:
האם טיוטות סיכומים שהכין הפונה חוסים תחת חובת הסודיות שבסעיף 19 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986? במידה וכן, האם ישנה דרך בה יוכל הפונה להראות לעורכי דין שהם מעסיקים פוטנציאלים עבורו את טיוטות הסיכומים על מנת שיכולו לבחון את יכולת הכתיבה שלו?
ההחלטה:
על הפונה לבדוק כי המסמך אותו הוא מעוניין להעביר אינו חוסה תחת זכויות יוצרים. כמו כן, על הפונה לבקש את אישור המאמן להעברת המסמכים אמורים.
נבקש להבהיר, כי חוות הדעת לעיל ניתנה על-יסוד העובדות המפורטות בפניה, ואם יתבררו עובדות נוספות היא עשויה להשתנות בהתאם.
כן נבהיר, כי חוות הדעת מיועדת לסייע לעורך הדין הפונה לכלכל את מעשיו לעתיד, ואין בה כדי להכשיר התנהגות בעבר, או לחוות דעה על התנהלותו של עורך דין אחר, שלא ניתנה לו הזדמנות הוגנת להגיב לטענות.
מס' ההחלטה:
את/119/22
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון