"אתיקה מקצועית" - 73 - דברי פתיחה - יו"ר ועדת האתיקה הארצית
14.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73

חברות וחברים יקרים,

 

אני שמח להגיש לכם בזאת את הגיליון החדש של "אתיקה מקצועית"- גיליון מספר 73.

 

בגיליון זה, הראשון לשנת 2023, הנכם מוזמנים לקרוא על החלטותיה של ועדת האתיקה הארצית, שניתנו ביחס לפניות שהגיעו לשולחן הוועדה בעת האחרונה.

 

ברצוני להפנות אתכם למספר החלטות מהותיות הנוגעות לחובת דיווח אקטיבית של עורך דין על מצבו ו/או כוונתו של הלקוח לפגוע בעצמו וכן לשמירה על חסיון כאשר עורך הדין נחקר כחשוד.

 

בנוסף, החלטה העוסקת ברשלנות מקצועית, ובמסגרתה הותוותה דרך בחינת תלונות אודות רשלנות מקצועית של עורכי דין כלפי לקוחותיהם.  

 

כמו כן, החלטה העוסקת בציון "תואר דוקטור" בתחום שאינו משפטים וכן אופן הצגת התואר כאשר זה ניתן על ידי מוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

ועוד, לאור ההתקדמות הטכנולוגית ההולכת ומתפתחת והמגמה הרווחת של דיגיטציה ומחשוב של כלל הפעולות, קבעה ועדת האתיקה הארצית את האפשרות לבצע אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין. מטרת העל של החלטה זו היא, לאפשר חתימת הצדדים על חוזים, ייפויי כח, ושטרות מכר, באופן דיגיטלי. ככל שעורך הדין יפעל בהתאם לתנאים המצטברים שנקבעו בהחלטה זו, ההסכם הדיגיטלי יהווה מסמך בעל תוקף מקורי. יובהר כי ההחלטה הוסדרה מול הרשויות המוסמכות וכי כבר כיום ניתן להגיש לרשם המקרקעין מסמכים חתומים דיגיטלית.

 

עוד נעדכנכם, כי בחודש זה קיימה ועדת האתיקה הארצית יום עיון לכלל מערך האתיקה והקבילה בלשכת עורכי הדין, בהשתתפות יושבי ראש ועדות האתיקה המחוזיות. שיתוף הפעולה הפורה עם ועדות האתיקה המחוזיות, ממשיך וניכר גם בגיליון זה, בו אנו מפרסמים החלטות מרכזיות משולחנן.

 

ועדת האתיקה הארצית עומדת לרשות עורכות ועורכי הדין ומאזנת בין הגנה על הציבור הכללי מחד ושמירה על עורכי הדין לבל ייעשה שימוש לרעה בהליכים אתיים נגדם. הנכם מוזמנים לפנות לוועדת האתיקה הארצית וכן לוועדות האתיקה המחוזיות בכל עניין ושאלה.

 

בהזדמנות זו אאחל לכולנו שנת עסקים מוצלחת ופורייה, בריאות, ועשייה.

 

יו"ר ועדת האתיקה הארצית,

עו"ד מנחם מושקוביץ

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון