"אתיקה מקצועית" - 72 - יחסי חברים: שליחת מכתב התראה טרם פתיחת תיק הוצאה לפועל
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
מס' ההחלטה:
את/25/21

שאילתה:

האם קיימת חובה לשלוח מכתב התראה לפי כלל 31 לכללי האתיקה, לפני שפותחים תיק הוצאה לפועל כנגד עורך דין?

 

החלטה:

השאילתה עוסקת בשאלה פרשנית של לשון סעיף 31 לכללי האתיקה, ובשאלה האם פתיחת תיק הוצל"פ היא "הליך חדש" או שמא, עסקינן בהמשכו של אותו הליך בעת ביצוע פסק דין.

 

במסגרת החלטה את/163/17 הובהר כי יש לעשות מאמץ לסיום הסכסוך בדרכי שלום. בשים לב למשמעויות כבדות המשקל שיש לפתיחת תיק הוצל"פ נגד חבר לשכה, גם במישור האתי כלפי אותו חבר לשכה ולאור תכליתו של כלל 31 לכללי האתיקה, מן הראוי לשלוח פניה מקדימה.

 

עמדה זו נכונה מקום בו עורך הדין המייצג את הזוכה בפסק הדין הוא זה שנוקט בהליכי ההוצל"פ בשם מרשו. יובהר כי אם הלקוח עצמו הוא זה שנוקט בהליכי ההוצל"פ, ברי כי אין על הלקוח כל חובה כאמור. לאור האמור לעיל, ובשים לב לתכליתו של כלל 31 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו- 1986, וככל שעורך הדין נוקט בהליכי ההוצל"פ בשם מרשו, מן הראוי לשלוח פניה מקדימה טרם נקיטה בהליכי הוצאה לפועל נגד חבר, גם אם מדובר בהליך שנועד למימוש פסק דין. יובהר כי בהתאם לסיפא כלל 31, הרי שדי בקיומו של חשש לגרימת נזק ללקוח בכדי להימנע מפנייה כאמור.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון