"אתיקה מקצועית" - 72 - עורך הדין ובית המשפט: התבטאויות
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
מס' ההחלטה:
את/129/20

התלונה:

מדובר בתלונה של הנהלת בתי המשפט. בדוח האירוע שצורף לתלונה עולה כי קלדנית בית המשפט התקשרה לביטחון בטענה כי הנילון התלהם בבית המשפט, צעק ואיים על הפרקליטה ועל השופטת.

 

המאבטח פנה לשופטת ולפרקליטה שמסרו לו כי אינן מעוניינות לנקוט בהליכים כנגד הנילון.

 

לאחר מכן, טען המאבטח כי הנילון קילל וגידף אותו, יצא מאולם בית המשפט זרק את הגלימה והעניבה והחל לאיים על המאבטח כי יכה אותו.

 

הנילון בתגובתו אינו מתייחס לטענות המאבטח בדבר התנהגותו מול הפרקליטה והשופטת.

 

הנילון מצר על התנהגותו וטוען כי המאבטח דחק בו והתנהג אליו כאחרון העבריינים, אך הוא לא איים ולא השתמש במילות גנאי כנגדו.

 

כמו כן, צירף את פרוטוקול מדיון שהתקיים 4 ימים לאחר המקרה, מול אותו המותב ומשם עולה כי הביע התנצלות על אשר אירע עם המאבטח.

 

החלטה:

מעיון במסמכים ובחומרים שהונחו בפניי הוועדה, עלה כי אין בחומר הבירור הקיים בתיק תשתית ראייתית מוצקה כדי ללמד על קיומה של עבירה אתית אשר בוצעה ע"י הנילון. כמו כן, הנילון הביע התנצלות כנה והצר על התנהגותו. משכך, הוחלט על גניזת התלונה תוך הערה לנילון.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון