"אתיקה מקצועית" - 72 - יחסי עו"ד-לקוח: העניין האישי של עורך הדין בייפוי כח מתמשך
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
השאילתא:
האם מתקיים ניגוד עניינים בכך שעו"ד יערוך ויאשר ייפוי כוח מתמשך בעבור סבתא של גיסתו, במסגרתו מיופת הכוח תהא אם גיסתו וגיסתו כמיופת הכוח החליפי?
ההחלטה:
הנסיבות המתוארות בשאילתה אינן מעוררות חזקה של ניגוד עניינים, הפונה לא תיארה את תוכנו של ייפוי הכוח או את האינטרסים האחרים המשמשים בסוגיה, ולפיכך לא ניתן להתייחס לפנייתה מעבר לכך. על הפונה האחריות לבדוק את מכלול האינטרסים המשמשים במקרה ולראות האם הם מגלים ניגוד עניינים או עניין אישי בייפוי הכוח וזאת בהתאם לגילוי הדעת כפי שפורסם באתר לשכת עורכי הדין - "העניין האישי" של עוה"ד בייפוי כוח מתמשך (את/23/20).
מס' ההחלטה:
את/193/21
 
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון