"אתיקה מקצועית" - 72 - פרסומת: פרסומות חיצוניות באתר עו"ד
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
השאילתא:
האם מותר באתר מאמרים משפטיים לאפשר לחברות נדל"ן וכו’ לפרסם בתשלום? הפרסום שבנדון דומה לעלון רק מאמרים ופרטים כלליים אודות מחבר המאמר. כמו כן ניתן יהיה ליצור קשר עם עורכת הדין באתר, אך לא יפורסמו תחומי עיסוקה וכן שמו של העלון אינו שמה של עורכת הדין.
ההחלטה:
אין לפרסם כל חברה במסגרת הבלוג האמור, ככל והוא מתפקד כחלק מאתר משרד עורכי הדין. כמו כן, השם אותו מעוניינת עורכת הדין לתת לבלוג (במסגרת אתר משרדה)- הינו מאושר. ככל שעורכת הדין מעוניינת להפעיל בלוג חיצוני לאתר משרדה אשר אין בו כל זיקה או אזכור למקצועה כעורכת דין, ובו לפרסם חברות שונות בתחום הנדל"ן או בתחום אחר, אזי יש לעשות כן בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ב -2003 ובכפוף לשמירה על כבוד המקצוע תחת הסטנדרטים המקובלים הרלוונטיים.
מס' ההחלטה:
את/121/21
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון