"אתיקה מקצועית" - 72 - ניגוד עניינים: ייצוג נגד לקוח קבוע
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
השאילתא:
האם עו"ד המשמשת כריטיינר של חברת בניה מזה 15 שנה ומטפלת בפרויקטים יזמות ושירותי בניה של החברה, יכולה לייצג רוכש פוטנציאלי שהוא לקוח ותיק של עוה"ד ברכישת דירה בפרויקט של חברת הבניה בו היא מיוצגת על ידי עורך דין אחר.
ההחלטה:
לאור העובדה כי מדובר בעו"ד המשמשת מזה 15 שנה ריטיינר של חברת הבניה ופועלת לייצג אותה במספר פרויקטים (גם אם לא בפרויקט הספציפי בו מבקש הלקוח לרכוש דירה) חובת הנאמנות של עו"ד הינה לטובת חברת הבניה, על כן, קם חשש לניגוד עניינים בייצוג הלקוח בהסכם הרכישה מאותה חברת בניה. כמו כן, יש להפנות את הפונה לסעיף 14(ג) ו- 14(ד) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.
נבקש להבהיר, כי חוות הדעת לעיל ניתנה על-יסוד העובדות המפורטות בפניה, ואם יתבררו עובדות נוספות היא עשויה להשתנות בהתאם.
כן נבהיר, כי חוות הדעת מיועדת לסייע לעורך הדין הפונה לכלכל את מעשיו לעתיד, ואין בה כדי להכשיר התנהגות בעבר, או לחוות דעה על התנהלותו של עורך דין אחר, שלא ניתנה לו הזדמנות הוגנת להגיב לטענות.
מס' ההחלטה:
את/94/21
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון