"אתיקה מקצועית" - 72 - עורך דין בהשעיה - העברת ייפוי כוח
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
מס' ההחלטה:
את/232/20

השאילתה:

הפונה מצוי בעיצומה של השעיה, כאשר לטענתו הוגש ערעור לבית הדין הארצי וטרם ניתן פס"ד כך שייתכן שההשעיה תבוטל. הפונה טוען כי טיפל במס' רב של תיקים טרם השעייתו ובעקבות ההשעייה הופסק הטיפול אך נותרו שאלות פתוחות רלוונטיות לעניין כללי האתיקה שאותם מבקש לברר.

 

האחת, מה דינו של ייפוי כח בלתי חוזר שנחתם לטובת הפונה טרם השעייתו, ושהנהנה מייפוי הכח מבקש להעביר לעו"ד אחר לאור השעייתו, האם יוכל עו"ד שבהשעיה לחתום על מסמך העברת ייפוי הכח לעו"ד אחר? הפונה מציין כי אותו מסמך חייב להיות עם חתימה וחותמת שזהה לחתימה וחותמת שעל ייפוי הכח הבלתי חוזר המקורי.

השנייה, האם הפונה יוכל לעבוד כל עבודה אחרת שלא יוחדה למקצוע עורכי הדין (עבודה כגון עובד מסעדה, מלצר, קופאי, ברמן)? הפונה מבקש "רשימת מקצועות" בהם הוא רשאי לעסוק בעת ההשעיה.

 

השלישית, האם הפונה יכול לעסוק במילוי טפסים של ביטוח לאומי, עזרה לאנשים במילוי טפסים של הוצל"פ וכמובן ללא שהוא מציג עצמו כעו"ד? אם התשובה על שאלה זו שלילית, אבקש המקור החוקי של "פעולת מילוי טפסים" שיוחדה למקצוע עורכי הדין.

 

החלטה:

ביחס לשאלה הראשונה בדבר ייפוי הכח- בנסיבות המקרה דנן, לא צורפו פרטים קונקרטיים ביחס לבקשתך. על סמך האמור בפנייתך, ככל שיוצג ייפוי הכח הבלתי חוזר לוועדה לצד בקשת הלקוח והצהרתו כי הוא מעוניין להסב את ייפוי הכח ובתנאי שאין כל צד שעשוי להיפגע מההסבה, ניתן יהא לשקול היתר חד פעמי באמצעות שימוש בחתימה וחותמת עוה"ד, בה אסור לעוה"ד המושעה לעשות שימוש בשגרה בזמן השעייתו.

 

ביחס לשאלתך בדבר "עבודה אחרת" בתקופת ההשעיה, הנך מופנה להוראות סעיפים 50א וכן 52ב לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א- 1961, הקובעים כי על עורך הדין בתקופת ההשעיה/ ההגבלה חלות כל החובות החלות על עורך דין מן המניין, ובכללותם כללי האתיקה וכפיפותו לדין המשמעתי. לפיכך, ככל ועבודתך אינה עומדת בסתירה לכללי האתיקה לרבות חובתך לנהוג באופן ראוי והולם, אין מניעה לעסוק בעבודה אחרת.

 

ביחס לשאלתך השלישית בדבר "מילוי טפסים לביטוח לאומי", הנך מופנה לסעיף 52ב(1) לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א- 1961, הקובע כי "לא יעשה פעולות שנתייחדו לפי חוק זה לעורכי דין, ואם עשה פעולה כזאת, דינו כאמור בסעיף 96".

 

יחד עם זאת, הנך מופנה גם לאמור בבג"ץ 9596-02 פיצוי נמרץ, המומחים למימוש זכויות רפואיות וביטוחים נ' שר המשפטים, פ"ד נח(5) 792.

 

מספר החלטה: את/232/20

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון