"אתיקה מקצועית" - 72 - דברי פתיחה
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72

חברות וחברים יקרים,

 

אני שמח להגיש לכם בזאת את הגיליון החדש של "אתיקה מקצועית"- גיליון מספר 72.

 

את הגיליון הנוכחי אנו פותחים בעיקרי החלטת ועדת האתיקה הארצית 1/22, העוסקת באבטחת מידע.

 

כבר בפתח הדברים יודגש, כי מטרת העל במתן החלטה זו הנה הגנה ושמירה על ציבור עורכי הדין והמידע הסודי של לקוחותיהם.  

 

ההחלטה נתקבלה לאור אירועי זליגת מידע בארץ ובעולם, שהובילו לפגיעה ממשית בעורכי דין ובלקוחותיהם ומשכך, נדרשה ועדת האתיקה הארצית בראשותי לשרטט גבולות התנהלות בעת הפעלת אמצעים טכנולוגיים תוך עמידה בחובת הסודיות החלה על עורך הדין ביחס למידע הסודי של הלקוח וכן תוך הבנה כי הטמעת החלטה זו תארך זמן ותצריך התארגנות והסברה.

 

בהמשך הגיליון תוכלו לקרא על החלטותיה השונות/ העיקריות של ועדת האתיקה הארצית, שניתנו ביחס לשאילתות ותלונות שהגיעו לשולחן הוועדה בעת האחרונה.

 

לצד החלטות רבות וחשובות המוצגות בגיליון זה ועוסקות ביחסים בין חברים למקצוע, ניגודי עניינים, עורכי דין מושעים, התבטאויות וכן שאילתות הנוגעות לכללי הפרסומת, ברצוני להפנות אתכם למספר החלטות עקרוניות שניתנו על ידי ועדת האתיקה הארצית הנוגעות להפעלת חוקרים פרטיים על ידי עורכי דין בשם הלקוח, הקלטת שיחות מטעם חברה, מסירת פרטי התקשרות של לקוח וכן חסיון הדיון המקדמי והקלטתו.

 

כמו כן, אנו ממשיכים לפרסם את החלטות ועדות האתיקה המחוזיות של לשכת עורכי הדין, מתוך הבנה שהכרת החלטות אלה, עיון בהן והלמידה מהן, יפתחו עבורכם צוהר חשוב והכרחי, שיסייע לכם להקפיד הקפדה יתרה על כללי האתיקה, הקפדה שתסייע לשמירה על יוקרתו של מקצוע עריכת הדין שאנו עוסקים בו. 

 

ועדת האתיקה הארצית עומדת לרשות עורכות ועורכי הדין ומאזנת בין הגנה על הציבור הכללי מחד ושמירה כי לא יעשה שימוש לרעה בהליכים אתיים כיום נגד עורכי דין מאידך. הנכם מוזמנים לפנות לוועדת האתיקה הארצית וכן לוועדות האתיקה המחוזיות בכל עניין ושאלה.

 

בהזדמנות זו אאחל לכולנו פגרה נעימה וקיץ בריא.

 

יו"ר ועדת האתיקה הארצית,

עו"ד מנחם מושקוביץ

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון