"אתיקה מקצועית" - 66 - מתמחים: חתימת מתמחים על מסמכים משפטיים
06.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
במסגרת פנייה שהועברה לוועדת האתיקה הארצית מוועדת ההתמחות, הפונה מבקש "אישור בכתב" לכך שמתמחה רשאי לחתום על מסמכים משפטיים לרבות כתבי בית דין, בהשגחת מאמנו (המאמן חותם מתחת למתמחה).
ההחלטה:
לפי סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מתמחה אינו רשאי לחתום על כתבי בי-דין, גם לא בהשגחת מאמנו. החריג לסעיף זה, בכל הנוגע לייצוג בבית משפט, מצוי בסעיף 37 לחוק.
יובהר כי מתמחה רשאי לחתום על מכתבים במסגרת עבודתו, על נייר המכתבים של הפירמה ובלבד שעשה זאת תחת פיקוחו ואחריותו של מאמנו, ויציין שהוא מתמחה. יחד עם זאת, אסור למתמחה לחתום על מכתב בו כתוב "מרשי" או "מרשתי", שכן הלקוח הוא המרשה של עורך הדין ולא של המתמחה.
מס' ההחלטה:
את/170/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון