"אתיקה מקצועית" - 66 - מתמחים: מתמחה לא רשאי לבצע פעולות שיוחדו לעו"ד
06.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
הנילון אשר חסום מקבלת רישיון עריכת דין בעקבות גזר דין בבית הדין המשמעתי, פנה אל עורך הדין המתלונן כדי שיעסיק אותו כמשפטן במשרדו. הנילון עדכן על מצבו המשפטי מול הלשכה והוסכם כי הנילון יעבוד עבור עורך הדין ויכין כתבי בית דין.
לטענת עורך הדין המתלונן, הנילון התחיל במהלך הזמן לבצע פעולות מעבר למה שסוכם, תוך שהוא מזייף את חתימתו ועושה שימוש בחותמת שלו ללא אישור. עורך הדין פיטר את הנילון והגיש נגדו תלונה במשטרה על זיוף חתימתו.
לטענת הנילון הוא פעל בהתאם להנחיות המתלונן, ואף צרף הודעת "וואטסאפ" בה מציין עורך הדין המתלונן כי הוא מבקש ממנו להגדיל ראש ולקחת על עצמו יותר סמכויות.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה בהעדר ראיות ובעדר עילה. להעיר לנילון כי ע"פ כללי הלשכה פעולות שיוחדו לעו"ד בלבד לא רשאי לבצע מתמחה. ככל שיימצאו ממצאים במשטרה, יהיה רשאי המתלונן לשוב ולפנות.
מס' ההחלטה:
את/59/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון