"אתיקה מקצועית" - 66 - משרדו של עורך הדין: איסור הטעייה - התחזות לב"כ במערכת "נט המשפט"
06.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
כונס הנכסים הרשמי פנה לוועדת האתיקה בשל כך שהנילון, המייצג נושים בהליך פשיטת רגל, התחזה לכאורה, כמייצג כונס הנכסים הרשמי תוך שהצהיר על עצמו במערכת "נט המשפט" כמייצג הכנ"ר.
הנילון בתגובתו הבהיר כי מדובר בטעות מצידו שנבעה מאי היכרות מספקת עם מערכת "נט המשפט" תוך שהוא סימן בטעות את הצד המיוצג הלא נכון במערכת. הוא כלל לא היה מודע לכך עד להגשת התלונה, הואיל והנושים אותם ייצג בחרו שלא להצטרף לבסוף להליך פשיטת הרגל.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה, לאור תגובת הנילון ומאחר שאין כל ראיה להתחזות למעט הסימון השגוי במערכת "נט המשפט".
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון