"אתיקה מקצועית" - 66 - משרדו של עורך הדין: שידול אסור - הנחת כרטיסי ביקור בקופסה מחוץ למשרדו של עו"ד
06.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
מס' ההחלטה:
את/88/18

השאילתא:

עורך הדין הפונה מבקש את עמדת הוועדה בשלוש השאלות הבאות:

1. האם ניתן לתלות שלט על דלת המשרד (המצוי בתוך בניין משרדים) עליו יהיה המלל הבא: "עו"ד פלוני אלמוני. עו"ד לענייני ארנונה. ייצוג בוועדות ערר ובבתי משפט"?

2. האם ניתן להוסיף על גבי השלט באותיות קטנות יותר את המלל: "פגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות" או "ייעוץ ראשוני חינם"?

3. האם ניתן לתלות מתחת לשלט ו/או בצד הדלת קופסה קטנה ובה כרטיסי ביקור של המשרד?

 

ההחלטה:

1. לגבי שלט המשרד – לפי סעיף 3(א)(7) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 (תיקון תשע"ח-2018) פרסומת מותרת לעורך דין "בשלט משרדו, ובלבד ששלט כאמור יהא על קיר הכניסה למשרד או בכניסה לבנין המשרד, ושגודלו וצורתו יהיו סבירים". לגבי התוכן המבוקש-  מדובר בתחומי עיסוקו של עורך הדין, ולפי סעיף 3(ב)(10) לכללי הפרסומת הנ"ל – מדובר בפרטים המותרים לפרסום.

2. לגבי התוספת "פגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות" או "ייעוץ ראשוני חינם" – לפי סעיף 3(ב)(14) פרסומת יכולה לכלול "מלל חופשי שעניינו הצעת שירות משפטי ע"י עורך הדין, שאינו כולל כל התייחסות לשכר הטרחה". לפיכך, לא ניתן להוסיף את התוספות הנ"ל.

3. אשר לקופסה ובה כרטיסי ביקור – הוועדה סבורה כי מדובר בשידול אסור, בניגוד לסעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. נראה לוועדה שבהנחת הקופסה עם הכרטיסים קיימת זילות, וכי מדובר בפעולה שדומה לחלוקת כרטיסי ביקור יזומה שנאסרה על ידי ועדת האתיקה הארצית. לפיכך, לא ניתן להתיר זאת.

 

[מספר החלטה: את/88/18]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון