"אתיקה מקצועית" - 66 - משרדו של עורך הדין: ייחוד המשרד - לא ניתן להפעיל משרד עו"ד שחולק כניסה וחדר ישיבות עם בעלי מקצועות אחרים
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
עורך הדין הפונה שואל האם הוא רשאי להעתיק משרדו למשרד קיים בו נמצאים כבר משרד רו"ח, וחברת יעוץ פיננסי, כאשר למשרד תהיה כניסה משותפת, ובתוך המשרד תהיה חלוקה בפועל, ואולם המשרדים חולקים חדר ישיבות, מטבחון ושירותים?
ההחלטה:
המשרד המתואר בשאילתא אינו ממלא אחר הוראות כלל 4(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, שלשונו:
(א) משרדו של עורך דין, לרבות חדר ההמתנה וחדר המזכירות וכל חלק אחר ממנו, לא ישמש כל מטרה זולת עבודתו המקצועית של עורך הדין.
מס' ההחלטה:
את/123/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון