"אתיקה מקצועית" - 66 - משרדו של עורך הדין: ניהול משרד - האם רו"ח שאינו עו"ד יכול לשמש כמנכ"ל משרד עורכי דין?
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
עורכת הדין הפונה ביקשה לדעת האם היא רשאית להעסיק מנהל שאינו עו"ד אלא רו"ח, לעמוד בראש המחלקה המסחרית במשרדה?
ההחלטה:
לנוכח הוראות סעיף 59א(א)(3) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 עמדת הוועדה היא כי מנכ"ל חברת עו"ד ו/או מנהל מחלקה משפטית בחברת עו"ד חייב להיות חבר הלשכה או עו"ד זר כהגדרתם בסעיף 98א.
מס' ההחלטה:
את/111/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון