"אתיקה מקצועית" - 66 - משרדו של עורך הדין: כתבי בית דין: לא ניתן לחתום על כתב בית דין בשם משרד בלבד אלא בשם עורך דין
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
ועדת האתיקה הארצית נשאלה כדלקמן:
1. האם משרד, שבו חברים למעלה מ-20 עורכי דין (או פחות), רשאי לחתום על כתב בי דין (תובענה, כתב הגנה, בקשה בכתב, הודעה או תגובה) בשם המשרד (כגון ראובן, שמעון ושות’ – משרד עורכי דין), ללא פרטי עורך הדין שערך את המסמך, או שמא שומה על עורך הדין שערך את המסמך לחתום עליו בשמו (לצד שם המשרד או בלעדיו)?
2. במקרה שהתשובה לשאלה הראשונה היא חיובית, האם תשתנה התשובה מקום בו נדרש המשרד בהחלטה מפורשת לחתום על המסמכים המוגשים לבית המשפט על ידי עורך הדין שערך את המסמך?
ההחלטה:
1. ביחס לשאלה הראשונה:
א. כאשר מדובר בכתב התובענה, או כתב ההגנה (ככל שאלו המסמכים הראשונים המוגשים על ידי עורך הדין לתיק ביהמ"ש), הרי על פי דין לא ניתן לחתום בשם "משרד", אלא נדרשת חתימה אישית, ואף צירוף מספר הרישום של עורך הדין. וראה סע’ 2(ג) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), תשס"א –2001.
ב. יחד עם זאת, גם בהעדר הוראת חיקוק מפורשת חייב עו"ד לציין את שמו על כל מסמך שיוצא תחת ידיו.
2. ביחס לשאלה השנייה: ברור כי על עו"ד לציית להחלטות ביהמ"ש הנכבד.
מס' ההחלטה:
את/161/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון