"אתיקה מקצועית" - 66 - משרדו של עורך הדין: ייעוץ טלפוני
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
הפונה הוא בעל משרד עצמאי, רוב ציבור לקוחותיו הם מעוטי יכולת, המתקשים להגיע לפגישת ייעוץ ולשלם את העלות של פגישת ייעוץ.
הפונה פנה לוועדת האתיקה בשאלה האם קיימת מניעה לקיום התייעצות משפטית בשיחת טלפון, בה החיוב מתבצע לפי דקות שיחה, כאשר החיוב מתבצע באמצעות חברת התקשורת?
ההחלטה:
מתן ייעוץ משפטי בטלפון בחיוב לפי דקות שיחה, מהווה פגיעה בכבוד מקצוע עריכת הדין.
סעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986 קובע כי "עורך דין יקבל את לקוחו במשרדו" (סע’ 3(א)) או "במקום אחר זולת משרדו ובלבד שיעשה כן בתנאים ההולמים את כבוד המקצוע" (סע’ 3(ב)). מכאן שברירת המחדל היא, מתן ייעוץ משפטי בפגישה פנים מול פנים עם הלקוח.
כאשר מדובר בלקוח קבוע, רשאי עורך לסטות מן האמור, לשם מתן שירות יעיל לאותו לקוח (סעיף 3(ג)), אך גם זאת רק בנסיבות ההולמות את כבוד המקצוע.
מבלי לגרוע מן האמור, על פי סעיף 3(ב)(14) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) התשס"א-2001 חל איסור לפרסם הצעה למתן שירות משפטי הכוללת התייחסות לשכר הטרחה.
על כן, לא ניתן להעניק ייעוץ משפטי טלפוני בחיוב לפי דקות שיחה, ולא ניתן לפרסם שירות זה לציבור.
מס' ההחלטה:
את/91/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון