"אתיקה מקצועית" - 66 - עורך הדין והצד שכנגד: יחס כלפי הצד שכנגד - העברת פרוטוקול מדיון בדלתיים סגורות למח"ש
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
המתלוננים הם צד להליך בדלתיים סגורות בבית המשפט לענייני משפחה, כאשר הנילונה ייצגה את הצד שכנגד. במהלך ההליך עלו טענות בדבר זיוף צוואה. התלונה הוגשה מאחר שהנילונה העבירה למח"ש את פרוטוקול הדיון מביהמ"ש לענייני משפחה, ובעקבות זאת הוגש כתב אישום נגד המתלוננים.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. העברת חומר מדיון בדלתיים סגורות לידי גוף חקירה סטטוטורי (מח"ש), הפועל כדין ורשאי לייצג בהליכים המתקיימים בדלתיים סגורות, אינה מהווה הפרה של איסור הפרסום.
לתוצאה זו ניתן להגיע גם באנאלוגיה להחלטת ביהמ"ש העליון בבע"מ 7991/17 פלוני נ’ ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין מחוז חיפה (פורסם בנבו, 1.12.2017), שם נקבע כי התלונות לוועדות האתיקה הסטטוטוריות הפועלות מכוח חוק לשכת עורכי הדין אינן בבחינת פרסום החותר תחת איסור הפרסום, וועדת האתיקה רשאית להגיש קובלנה על סמך חומר מדלתיים סגורות גם אם לא נתבקש אישור מבית המשפט לענייני משפחה.
מס' ההחלטה:
את/19/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון