"אתיקה מקצועית" - 66 - עורך הדין והצד שכנגד: איום אסור - נגד הצד שכנגד בבית המשפט
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
המתלונן הינו ב"כ הקבילה של אחת מוועדות האתיקה המחוזיות והנילון היה באותה עת נקבל בהליך בבית הדין המשמעתי.
התלונה הוגשה בשל התבטאויות שנאמרו על ידי הנילון נגד המתלונן במסגרת הטיעונים לעונש בבית הדין, שעולות לשיטת המתלונן ולבית הדין כדי איום אסור:
"האיש הזה בצורה דורסנית לא הניח, ואני אומר לכם פה בטיעון לעונש אני לא אניח לו לעולם. הוא ישלם. מי שהיה מעורב בזה ישלם עד תום. אין לי רחמים".
הנילון, בתגובתו טען כי אין המדובר באיומים כלשהם, אלא באמירה לגיטימית ומותרת, לבטח במסגרת טיעון לעונש.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. מדובר בדברים שחזרו ונשנו גם בסוף הדיון, ולא נאמרו בעידנא דריתחא.
מס' ההחלטה:
את/175/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון