"אתיקה מקצועית" - 66 - חיסיון: האם נוכחות מאבטחים בפגישות עו"ד-לקוח במעברים מהווה הפרת חיסיון?
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
ארגון זכויות אדם פנה לוועדת האתיקה הארצית בטענה כי נוכחות גורמי בטחון בעת פגישה בין עו"ד ללקוח תושב הרשות הפלשתינית במעבר ארז לצרכי חתימה על מסמכים נדרשים וכן צילום הפגישה (ללא סאונד) יש בהם כדי להוות פגיעה בחיסיון עורך דין–לקוח וביכולתם של עורכי הדין למלא את התפקיד שמייעדת להם מערכת המשפט.
הרקע לשאילתא: נוהל משנת 2013 העוסק בכניסה לישראל לצורך הליכים משפטיים אשר מסדיר את אופן הטיפול של רשויות המדינה בבקשותיהם של תושבי רצועת עזה לכניסה למדינת ישראל לטובת ניהול הליכים משפטיים המתנהלים בשטחה.
נוהל משנת 2016: "נוהל תיאום מפגשים בין עורכי דין ישראליים ולקוחותיהם הפלסטינים תושבי רצועת עזה במעבר ארז לשם חתימה על מסמכים משפטיים".
ההחלטה:
חילופי הדברים בשיחה שבה השתתפו עורך דין–לקוח חוסים תחת חיסיון עורך דין-לקוח, שכן הינם דברים שהוחלפו בין עורך דין ללקוחו בפרטיות. נסיבות עריכת השיחה/פגישה במעבר ארז מטעמי ביטחון אינן מהוות ויתור מכללא על החיסיון ומשכך אין בנוכחות גורמי ביטחון בקרבת מקום למקום הפגישה בין עורך הדין ללקוח מרצועת עזה שכניסתו לארץ נאסרה ע"י שירות הביטחון כדי להוות פגיעה בחיסיון עורך הדין – לקוח, ובלבד שהימצאותם של גורמי הביטחון הינה ע"פ ובהתאם לנהלים אשר קבעו כי נציגי הביטחון יהיו נוכחים במהלך הפגישה באופן המאפשר בקרה תוך מתן האפשרות למשתתפים לבצע את מטרת המפגש.
הערת העורכת:
יצויין כי ההחלטה נתקבלה לאחר קבלת עמדת היועמ"ש והפצ"ר לפניה.
מס' ההחלטה:
את/33/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון