"אתיקה מקצועית" - 66 - עורך הדין וחברו למקצוע: איום אסור - איומים והסתה לרצח
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
הנילונה, מתמחה שלא עברה את בחינות הלשכה פירסמה בעמוד ה"פייסבוק" שלה את הביטויים הבאים נגד ראש הלשכה:
"צריך להרוג את אפי נוה. רק ככה זה ייגמר. דורות של נפגעי אפי נוה !!!!! מה זאת המחלת נפש הזאת?"; "את רבין רצחו! פרקליטים רצחו! עורכי דין רצחו! מישהו חסין במדינה הזאת ואני לא יודעת?"; "עד שיבוא איזה משוגע שהמבחן הזה הוציא ממנו כל שפיות אפשרית... 4 קירות במשך חודשים. ויעשה מעשה"; "צריך לגמור עליו. לחפש אותו ואת המשפחה שלו. כי בבג"ץ זה בחיים לא יעבוד לכם עלק השגות".
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. הוועדה סבורה שמדובר באיומים אסורים ובהסתה לרצח.
מס' ההחלטה:
את/87/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון