"אתיקה מקצועית" - 66 - עורך הדין וחברו למקצוע: כלל 22: הקלטה אסורה
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
המתלונן מלין על כך שהנילון הקליט בסתר דיון שהתקיים בבית המשפט. תמליל ההקלטה צורף לתלונתו של הנילון לנציב תלונות הציבור על שופטים, מבלי לקבל היתר בביהמ"ש.
תגובת הנילון היא כי הדיון הוקלט בהסכמת הצדדים, ובאישור המותב הדן בתיק.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. הואיל והמקרה דנן אינו נופל בגדר החריגים שצוינו בהחלטות ועדות האתיקה (כגון: יחסי עובד-מעביד, סכסוך בין בני זוג וכד’), וכי בהתאם לבדיקת ועדת האתיקה הארצית לא ניתנה הסכמת הצדדים ו/או הסכמת בית המשפט להקלטת הדיון.
מס' ההחלטה:
את/323/16
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון