"אתיקה מקצועית" - 66 - עורך הדין וחברו למקצוע: כלל 31: מכתב התראה לפני נקיטת הליכים
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
עורך הדין הפונה שואל האם מכתב התראה לפי סעיף 81א’ 1 לחוק ההוצאה לפועל עונה גם על האמור בס’ 31 לכללי האתיקה, ומהווה מכתב התראה מספק לפי הכללים?
ההחלטה:
עו"ד מן הראוי שינסח שתי פניות נפרדות – האחת לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 והשנייה לפי סעיף 31 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, אם כי ניתן לשלוח מכתבים אלה יחד.
מס' ההחלטה:
את/163/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון