"אתיקה מקצועית" - 66 - ניגוד עניינים: אסור ליועץ המשפטי של ארגון לייצג חבר ארגון נגד חבר אחר
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
המתלונן, חבר בארגון גמלאים, מלין על כך שהנילון, המכהן כיועץ המשפטי של הארגון, ייצג את אחד מחברי הארגון בתביעת לשון הרע כנגד המתלונן שבמהותה עוסקת בענייני הארגון.
לטענת המתלונן, אין זה אתי לייצג חבר אחד בארגון כנגד חבר אחר, כאשר עורך הדין המייצג משמש יועץ משפטי לארגון כולו.
הנילון בתגובתו טוען כי התביעה אינה עוסקת בענייני הארגון, ומכאן שאינו מנוע מלייצג.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. על פני הדברים, נראה כי קיים טעם לפגם בייצוגו של הנילון את אחד מחברי הארגון כנגד חבר אחר, מה גם שעל פניה תביעת לשון הרע עניינה בחילופי דברים בין הצדדים שהוחלפו באסיפת הארגון ובהקשר לפעילות הצדדים בתיק במסגרת הארגון הנ"ל. עם זאת, הוחלט כי בנסיבותיו של תיק זה, הדברים אינם מצדיקים העמדה לדין משמעתי.
מס' ההחלטה:
את/192/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון