"אתיקה מקצועית" - 66 - פרסומת: מענה לשאלות משפטיות ב"פייסבוק"
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
מס' ההחלטה:
את/77/17

השאילתא:

עורכת הדין הפונה שואלת האם מותר לעורכת דין להיות חלק פעיל מקבוצת "פייסבוק" המדברת על העצמה נשית, תוך כדי מתן תשובות לשאלות משפטיות כלליות בתחום עיסוקה, פעם בשבוע ובאמצעות שידור חי ו/או באמצעות פוסטים?

 

הפונה מציינת כי הקבוצה היא סגורה, משתתפות בה נשים בלבד, וכמובן עורכת הדין עושה זאת בהתנדבות מלאה ללא כל תמורה.

 

ההחלטה:

בחודש ינואר 2015 אימצה הוועדה גילוי דעת שקבע את גבולות האסור והמותר לעורך דין בפעילות ברשתות החברתיות בכלל ובאינטרנט בפרט.

 

בהתאם לגילוי הדעת, סבורה הוועדה כי אין כל מניעה כי עורכת הדין תשתתף בקבוצת ה"פייסבוק" ותשיב לשאלות כלליות בתחום עיסוקה, ולעניין זה כלל לא משנה אם הקבוצה היא סגורה או פתוחה.

 

עם זאת, בעשותה כאמור על עורכת הדין לעמוד בכל ההגבלות שקבעה ועדת האתיקה הארצית בהחלטה דנן, ובכלל זה עליה להזדהות כעורכת דין, לתקשר עם הפונים אליה בשאלות אישיות רק בממשקים שאינם מאפשרים לכלל המשתמשים לצפות בתוכן השיחה, עליה לשמור על סודיות מקצועית, להימנע מפרסום דברי שבח עצמי ומשידול, להימנע מלערב בין סטאטוסים או תגובות המשלבות בין תוכן מקצועי לאישי, להימנע מהתבטאויות שיש בהן משום פגיעה בכבוד המקצוע או בכבודם של עורכי דין אחרים, וכיוצא בכך, והכול כאמור בהחלטת הוועדה האמורה לעיל.

 

מבלי לגרוע מהאמור, על עורכת הדין להקפיד לשמור על כללי האתיקה וכללי הפרסום גם ברשת החברתית, כמו בכל מקום אחר.

 

הערת המנגנון:

החלטה זו ניתנה בטרם נכנס לתוקף התיקון לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) התשס"א-2001. הכללים החדשים מאפשרים מסירת מידע על ידי עורך הדין ללקוחות ולמתעניינים.

 

[מספר החלטה: את/77/17]

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון