"אתיקה מקצועית" - 66 - פרסומת: השתתפות בפרסומת לשעוני נוכחות
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
עורך הדין הפונה מבקש אישור להשתתף בפרסומת של חברה המשווקת שעוני נוכחות, במסגרתה הוא אמור למסור סקירה משפטית בנוגע לחשיבות שבהתקנת שעוני נוכחות בבית עסק לאור תיקון 24 לחוק הגנת השכר.
ההחלטה:
לפי כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) התשס"א-2001, לרבות התיקון משנת 2018 לכללים, עורך דין אינו רשאי לפרסם את משרדו/את עיסוקו באמצעות פרסומת שיווקית בטלוויזיה. העובדה כי הוא אינו מושא הפרסומת הישיר, אינה משנה לעניין זה.
מס' ההחלטה:
את/114/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון