"אתיקה מקצועית" - 66 - פרסומת: איור לא ראוי בנייר המכתבים
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
משרדו של עורך הדין הנילון, המייצג חיילים בפני בתי הדין הצבאיים, עושה שימוש בנייר המכתבים באיור של חייל הכורע ומחזיק נשק.
ההחלטה:
להורות על הסרת האיור. אומנם ניתן ע"פ סעיף 3(ד) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 (תיקון משנת 2018) לפרסם איור שיש לו קשר לשירות המקצועי שמציע עורך הדין, אולם האיור אינו יכול להיות איור פוגע או מאיים, שכן זהו איור אשר יש בו כדי לפגוע בכבוד המקצוע.
התלונה נגנזה לאחר הסרת האיור הפוגע.
מס' ההחלטה:
את/117/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון