"אתיקה מקצועית" - 66 - פרסומת: מתן חסות לכנס ע"י משרד עורכי דין
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
מס' ההחלטה:
את/2/18

בהמשך להחלטת ועדת הייעוץ לענייני פרסומת שפורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס' 65 לפיה חל איסור על עורך דין ליתן חסות לכנס (החלטת פרסומת מס' 8/16), ובהמשך לפניות חוזרות ונשנות אליה מבקשת ועדת האתיקה הארצית להבהיר כדלקמן:

  1. עו"ד רשאי להרצות בכנס מקצועי בתשלום או ללא תשלום.
  2. צירוף דף פרופיל המשרד למשתתפים בכנס יחד עם חומר המחולק למשתתפים – אסור.
  3. צירוף מאמר מקצועי של עו"ד המרצה יחד עם חומר המחולק למשתתפים – מותר.
  4. הצגת לוגו משרד בפרסומי הכנס – אסור.
  5. הצגת לוגו המשרד על הבמה בזמן הרצאת עו"ד - אסור. אולם אין מניעה לשלב לוגו משרד במצגת בה עושה עו"ד שימוש במהלך הרצאתו.
  6. הצבת דוכן במתחם הכנס בו יישבו עו"ד עם לקוחות משתתפי הכנס – אסור.
  7. הצבת פלקטים ברחבי אולם הכנס עם שם המשרד – אסור.
  8. עריכת כנס עצמאי על ידי המשרד – אין מניעה שהמשרד יערוך כנס מקצועי עצמי עבור לקוחותיו בלבד (ללא פרסום עבור אחרים).

[מספר החלטה: את/2/18]

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון