"אתיקה מקצועית" - 66 - פרסומת: פרסום מאמר מקצועי בצירוף לוגו המשרד ופרטי התקשרות
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
האם עו"ד אשר מפרסם מאמר מקצועי בעיתון רשאי לצרף לפרסום לוגו של משרדו וכן פרטי התקשרות עם המשרד?
ההחלטה:
סעיף 3(י) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) התשס"א-2001 קובע כדלקמן: "עורך דין רשאי –
(1) לפרסם מאמרים מקצועיים וראיונות וכן לנהל פורומים, והכול בלי שהוא שילם על כך;
(2) לשלם בעד פרסום מאמרים מקצועיים, ראיונות וניהול פורומים ובלבד שייכתב מפורשות במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת."
נוסף לאמור בסעיף הנ"ל, הוחלט כי מקום בו מתפרסמים פרטי יצירת קשר עם עורך הדין/ המשרד במסגרת מאמר ו/או ראיון ו/או ניהול פורום ע"י עורך הדין – חזקה שמדובר בפרסום ולכן יש לכתוב באופן מפורש כי מדובר בפרסומת.
מס' ההחלטה:
את/140/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון