"אתיקה מקצועית" - 66 - פרסומת: עריכת צוואה ללא עלות
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
ההחלטה:
החלטה עקרונית של ועדת האתיקה הארצית: התוכן "עריכת צוואה ללא עלות" אינו עולה בקנה אחד עם סעיף 3(ב)(14) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) התשס"א-2001, הקובע כי פרסומת יכול שתכלול מלל חופשי שעניינו הצעת שירות משפטי על ידי עורך הדין, שאינו כולל כל התייחסות לשכר הטרחה. לפיכך, לא ניתן לפרסם מתן שירות משפטי ללא עלות.
מס' ההחלטה:
את/140/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון