"אתיקה מקצועית" - 66 - פרסומת: פרסום סרטונים ומאמרים באתר אינטרנט חיצוני
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
מס' ההחלטה:
את/138/18

השאילתא:

עורכת הדין הפונה ביקשה לדעת האם היא רשאית לפרסם סרטון בעניין משפטי ומאמר עסקי באתר עסקי של מישהו שאיננו עו"ד, למשל מתווך?

 

ההחלטה:

סעיף 3(א) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) התשס"א-2001 קובע את האמצעים (המקומות) בהם רשאי עו"ד לפרסם פרסומת מטעמו – כאשר סעיף קטן (5) קובע כדלקמן:

(5) באתרי אינטרנט, ברשתות חברתיות ובישומונים ייעודיים לעורכי דין; למעט –

(א) אתרי אינטרנט או יישומונים שמכילים תכנים של אלימות, פורנוגרפיה או תוכן בלתי חוקי אחר;

(ב) אתרי אינטרנט או יישומונים שמיועדים לקטינים;

(ג) אתרי אינטרנט או יישומונים אחרים שיש בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע;

 

כמו כן, לעניין מאמרים, ראיונות ופורומים קובע סעיף 3(י):

(י) עורך דין רשאי –

(1) לפרסם מאמרים מקצועיים וראיונות וכן לנהל פורומים, והכול בלי שהוא שילם על כך;

(2) לשלם בעד פרסום מאמרים מקצועיים, ראיונות וניהול פורומים ובלבד שייכתב מפורשות במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת.

 

מכאן עולה, כי עו"ד רשאי לפרסם באתרי אינטרנט מכובדים [שעומדים בתנאי סעיף 3(א)(5)], גם מאמרים וסרטונים. ככל שהפונה מעוניינת לשלם עבור הפרסום, או לחילופין לפרסם את פרטי משרדה – הרי שעליה להקפיד ולציין כי מדובר בפרסומת.

יצוין, כי הואיל ומדובר באתר עסקי של בעל מקצוע אחר, הרי שחלה על עורכת הדין האחריות לוודא כי כל פרסום לגביה ובעניין משרדה עומד בכללי הפרסומת החלים על עורכי דין.

 

[מספר החלטה: את/138/18]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון