"אתיקה מקצועית" - 3 - החלטות ועדת הייעוץ לענייני פרסמת
01.07.2002 | תמוז תשס"ב | גליון מס' 3

דברי הקדמה:

מכוח כלל 3(ח) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001 [להלן: כללי הפרסומת] הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית.

 

כל עורך דין רשאי לפנות, בטרם פרסם, אל הועדה, כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללי הפרסומת.

 

להלן יובאו תמצית ההחלטות שניתנו בעקבות פניות של חברים אל ועדת הייעוץ לענייני פרסומת. ההחלטות להלן חולקו לפי צורות הפרסומת ותכני הפרסומת, שהיא האבחנה הנקוטה בכללי הפרסומת.

 

צורות פרסומת אסורות:

  • כתבת פרופיל מפורטת על משרד עורכי הדין במגזין פרסומי, כאשר הכתבה מטעם משרד עורכי הדין.
  • מכתב הנשלח בדיוור ישיר בדואר או במסירה אישית.

 

הבהרות לגבי צורות פרסומת מותרות:

  • פרסום מסמכי בי-דין שהגיש עורך הדין לבית המשפט באתר אינטרנט המספק מידע בתשלום בנושאי חוק ומשפט – מותרת.
  • פרסום בעיתונות כתובה ייעשה רק במדורים שיוחדו לפרסומת עורכי דין.

 

תכנים אסורים של פרסומת:

  • ציון במודעה שייעוץ ראשוני ניתן ללא תשלום.
  • ציון כי עורך הדין שימש בעבר כתובע במשטרה מותר רק בפרסומת של אתר אינטרנט או במדריכים מקצועיים מסווגים.
  • הנוסח הבא במודעה: "נפגעת בתאונת דרכים? מגיע לך הרבה כסף! טיפול וייעוץ חינם ע"י מיטב עו"ד."

 

הערת העורכת:

כל תוכן המודעה, למעט מספר הטלפון בתחתית, מהווה הפרה בוטה של הכללים. זהו בדיוק סוג הפרסומת האסור על עורכי דין בהיותו מטעה ולא הולם את כבוד המקצוע.

  • ציון כי עורך הדין "מתמחה בתחום מסוים" או "מומחה בתחום מסוים."
  • פרסומת, למעט פרסומת באתר אינטרנט, לא תכלול איורים או תמונות. ובכלל זה גם הוספת מסגרות מצוירות למודעה או איור של מאזני הצדק.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון