"אתיקה מקצועית" - 56 - פרסומת: אתר אינטרנט המדרג עורכי דין
01.02.2015 | שבט תשע"ה | גליון מס' 56
השאילתא:
עורכת הדין הפונה קיבלה הודעה מאתר אינטרנט, בה נכתב כי שמה של עורכת הדין יופיע במדרג עורכי הדין לענייני משפחה באתר. עורכת הדין לא ביקשה ששמה ייכלל באתר, אולם נמסר לה על-ידי נציג האתר, כי כל עורכי הדין בתחום יופיעו במדרג, וכי את הנתונים הרלוונטיים על עורכי הדין, האתר לוקח ממידע שמצוי ממילא ברשת האינטרנט, לרבות אתר לשכת עורכי הדין. לדברי נציג האתר, המדרג או הציון שמפורסם ליד שמו של כל אחד מעורכי הדין, מתבסס על חוות דעת של לקוחות אשר משתפים את המידע בתוך קהילת מתגרשים.
ההחלטה:
מהפניה עולה חשש כי הפרסום באתר הינו בתשלום. הוועדה אינה מתירה מצב, בו יחד עם דירוג עורכי דין באתר, יהיה תשלום עבור הפרסום באותו האתר מצד המדורגים.
מס' ההחלטה:
את 255/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון