"אתיקה מקצועית" - 55 - ניגוד עניינים: בעסקאות לפי תמ"א 38
10.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
מס' ההחלטה:
את 4/14

שאילתא

האם עורך-דין המייצג בעלי זכויות בקרקע במשא ומתן מול יזם לכריתת חוזה על-פי תמ"א 38 רשאי לקבל את שכרו מאת היזם? שאלה זו עלתה לדיון במסגרת קובלנה שהוגשה בבית הדין המשמעתי של הלשכה. על-פי כתב הקובלנה, הנאשם התגורר בבית אשר דייריו התקשרו עם יזם בעסקת תמ"א 38 וחתם עם היזמים על הסכם שכר טרחה נפרד וחסוי, שאת פרטיו סירב הנאשם לגלות לשאר הדיירים בבניין (שאותם הוא ייצג). הנאשם הואשם בעבירה של התנהגות שאינה הולמת עורך דין, בעבירה של הפרת חובת נאמנות ובעבירה של פעולה בניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים. הדיון בתיק הסתיים בהסדר טיעון. יחד עם זאת, בית-הדין פנה וביקש כי ועדת האתיקה הארצית תיתן את דעתה בשאלה, האם חתימתו של עורך דין המייצג בעלי דירות (להלן: "הבעלים") בעסקת תמ"א 38 על הסכם שכר טרחה נפרד עם היזם אכן מהווה עבירת משמעת ומעמידה את עורך הדין במצב של ניגוד עניינים אסור.

 

החלטה

א. אסור לעורך דין המייצג את הבעלים לייצג גם את היזם, לא לעניין העסקה עצמה וגם לא לעניין הרישום. ב. אסור לעורך דין המייצג את הבעלים לכרות הסכם עצמאי עם היזם בו יוסדר שכר טרחתו. ההתקשרות חייבת להיות אך ורק עם לקוחותיו של עורך הדין המייצג, קרי – הבעלים, כאשר אם יש התחייבות של היזם לשלם את ההוצאות, היא תהיה כלפי הבעלים בלבד ובשום מקרה לא כלפי עורך הדין המייצג אותם. ג. אין מניעה לחשוף בפני היזם את שכר טרחתו של עורך הדין, כפי שסוכם על ידי עורך הדין ולקוחותיו, ואולם – עורך הדין לא ינהל עם היזם משא ומתן לגבי שכר טרחתו ולא ייצג את הבעלים במשא ומתן כזה, שתכליתו לדון בשכר טרחת עורך הדין עצמו. כל דיון בשאלת שכר הטרחה יהיה אך ורק בין עורך הדין לבין לקוחותיו והיזם לא יהיה מעורב בו. ד. שומה על עורך הדין המבקש לקבל על עצמו את הייצוג לבחון, בכל מקרה לגופו, אם קיים ניגוד עניינים אשר עשוי להשפיע על תפקודו (החלטה מספר את/ 4/14).

 

הערת העורכת

בהחלטתה ביקשה הוועדה לאזן בין שתי תכליות: מצד אחד, להבטיח כי עורך הדין המייצג את בעלי הקרקע ישמור על נאמנות מלאה ללקוחותיו ולא ימצא עצמו במצב של ניגוד עניינים. מנגד, לשמור על חופש החוזים של צדדים שאינם עורכי דין ולאפשר כריתתו של הסכם בין בעלי הקרקע לבין היזם, לפיו היזם יכסה את מלוא הוצאות הפרויקט, ובמסגרת זו יממן גם את הייצוג המשפטי של הבעלים.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון