"אתיקה מקצועית" - 54 - הנחיות והחלטות הוועדה לענייני עיסוק אחר
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54

מכוח כלל 1(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג - 2003 [להלן: כללי עיסוק אחר] הוקמה בלשכה ועדה לענייני עיסוק אחר שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית. להחלטות הועדה תוקף מחייב.

 

כל עורך דין רשאי לפנות אל הועדה בכל שאלה נוגעת לעיסוק אחר שלו בנוסף על עבודתו כעורך דין.

 

להלן יובאו ההחלטות שניתנו בעקבות פניות חברים אל הועדה:

  1. בדומה לכל כללי ניגוד העניינים גם האיסור הקבוע בכללי עיסוק אחר חל על כל משרד עורכי הדין. לפיכך, עורך דין העובד גם כשמאי מקרקעין לא יכול הוא וכל עורך דין אחר ממשרדו לייצג באותו עניין בו נתן חוות דעת כשמאי מקרקעין.
  2. אסור לעורך דין לשמש כיועץ משפטי ללקוח, לו נתן עורך הדין שירותים באמצעות חברה המצויה בבעלות עורך הדין ועוסקת בניהול הליכי מכרז.
  3. אסור לעורכת דין לתת שירות משפטי לחברה בה היא מועסקת כמנהלת פרויקטים. ובכלל זה, אסור לה להוציא כעורכת דין מכתבי התראה ללקוחות החברה.
  4. אסור למתמחה במשרד ראית חשבון לטפל בעניינים משפטיים הקשורים בלקוחות משרד ראית החשבון.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון