"אתיקה מקצועית" - 54 - ניגוד עניינים: ייצוג צד בעניין שבו שימש עורך הדין כמגשר
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
השאילתא:
עורך הדין הפונה מונה על-ידי בית המשפט למגשר בין בני זוג ידועים בצבור במחלוקות שהתעוררו ביניהם. הוא הביא אותם להסכם שאושר וקיבל תוקף של פסק דין. לאחר מכן ביקש אחד מהצדדים שהפונה יטפל עבורו בעניין משפטי נפרד – עריכת צוואה – שלגרסת הפונה אין לו קשר לנושאים שנדונו בבית המשפט או בגישור.
ההחלטה:
על פי התוספת לתקנות בתי המשפט (גישור) תשנ"ג – 1993, בסעיף 10 – המגשר מתחייב שהוא לא ייתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי הדין בכל עניין הקשור לסכסוך נשוא הגישור, ללא הסכמת בעלי הדין האחרים. התוספת לתקנות היא דיספוזיטיבית, היינו – היא חלה, אם לא סיכמו אחרת. יש לפרש את סעיף 10 לחומרה. איסור זה חל על העניין שבפנינו, מפני שיש השקה מסוימת בין עניינים שבין בני זוג לבין צוואה.
מס' ההחלטה:
את 95/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון