"אתיקה מקצועית" - 54 - תצהיר: עורך הדין אינו אחראי לתוכן תצהיר שהוא מאשר
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
השאילתא:
בוועדה נתקבלה פנייה מהמחלקה הכלכלית של פרקליטות המדינה בבקשה לקיים דיון בשאלה מה מידת האחריות של עורכי דין לתוכנם של תצהירים שהם מאשרים. פניתם באה מכיוון שנמצאו תצהירים של אזרחים שאושרו על ידי עורכי דין, ובהם יש דברי הכפשה נגד שופטים.
ההחלטה:
לא מצאנו שמדובר בתופעה גורפת המצדיקה החלטה עקרונית, בשלב זה. ככלל, עורך דין אינו אחראי לתוכן תצהיר שהוא מאשר.
הערת העורכת:
ראו לעניין זה גם החלטה מספר את 252/11 אשר פורסמה ב- אתיקה מקצועית 45, עמ’ 3 (2012).
מס' ההחלטה:
את 84/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון