"אתיקה מקצועית" - 54 - התבטאויות עורכי דין: על רקע אישי
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
העובדות:
בין הנילון למתלונן מתנהל סכסוך משפחתי, במסגרתו גם מייצג הנילון חלק מהמשפחה. המתלונן טוען שכאשר פגש בנילון במטוס, אמר לו הנילון בקול רם כהאי לישנא – "אתה גנב. אתה גנבת מהירושה של אמא שלך שכולם ישמעו שאתה גנב. אבל בבית המשפט יהיה הסוף שלך".
הנילון מכחיש בכלליות שאמר את הדברים.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. הואיל והדברים נאמרו שלא בין כתלי בית משפט, ואפילו לא בארץ, ונאמרו בין בני משפחה, ולאו דווקא בתפקידו של הנילון כעו"ד, אלא יותר – כגיס.
יחד עם זאת הוועדה קובעת שעורך דין איננו אמור להעליב צד שכנגד, ובוודאי שלא בפומבי, והוועדה מאמינה שהנילון לא יחזור על התנהגות זו.
מס' ההחלטה:
את 216/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון