"אתיקה מקצועית" - 54 - יחסי חברים: התבטאות בכתב טענות
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
מס' ההחלטה:
את 202/13

עובדות

המתלונן הוא עורך דין אשר הגיש נגד לקוחותיו לשעבר תביעת שכר טרחה. הנילונה קיבלה על עצמה לייצג את הלקוחות; והגישה בשמם כתב הגנה לבית המשפט. למתלונן, אשר זכה בינתיים בפס"ד נגד הלקוחות, טרוניה נגד האמור בכתב ההגנה; ובעיקר עקב שלושה משפטים שכללה הנילונה בין סעיפי כתב ההגנה: "יש להצטער על הגשת התביעה וכלל התנהגות התובע המעידים כי זקנתו מביישת את נעוריו"; "במהלך טיפולו של התובע (המתלונן) בנתבעים חשו הנתבעים כי התובע אינו מרוכז, מבולבל, שכחן...";"למרבה הצער ביזה התובע את עצמו, כאשר הופיע במס שבח לדיון אליו לא הוזמן".

 

הנילונה השיבה שלאחר קבלת התלונה קראה שוב את כתב ההגנה ונראה לה כי יכולה הייתה לנסח אחרת שני משפטים מתוכו; ולפיכך ולאחר שהתברר לה כי המתלונן נפגע מנוסח כתב ההגנה היא מביעה את התנצלותה הכנה מכל פגיעה שנגרמה למתלונן מחלק מהדברים שנכתבו. יתר על כן, הנילונה כתבה למתלונן מכתב התנצלות אליו צרפה כתב הגנה מתוקן ובקשה מוסכמת לתיקון כתב ההגנה.

 

החלטה

אין ספק כי הדברים לא היו צריכים להיכתב בכתב ההגנה. היה בהם פגיעה מ"תחת לחגורה" בעורך דין מבוגר שאין פלא שנפגע מכך. מה עוד שמקריאת כתב ההגנה לא נראה שהדברים יכלו להועיל ללקוחות הנילונה. עורך הדין צריך אמנם לייצג את לקוחותיו בנאמנות, במסירות וללא מורא, אך יחד עם זאת תוך שמירה על הגינות ויחס חברי כלפי בא כוח הצד שכנגד. אלמלא התנצלותה והתנהלותה של הנילונה, שהתעשתה מיד עם קבלת התלונה, היה מקום להגיש נגדה קובלנה, אך בעקבות ההתנהלות, משום "מודה ועוזב ירוחם" הוחלט לגנוז את התלונה.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון