"אתיקה מקצועית" - 54 - כלל 11ב: פוליסה להבטחת טיפול משפטי
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
השאילתא:
חברת ביטוח מציעה מוצר חדש והוא פוליסה להבטחת טיפול משפטי. ועדת האתיקה הארצית נתבקשה לחוות דעתה אודות פרסומי חברת הביטוח.
ההחלטה:
מהפרסום עולה, כי המוצר העיקרי והיחידי בו עוסקת הפוליסה הוא הטיפול המשפטי. הוועדה קובעת, כי קבלת תיק על-ידי עורך דין מחברת הביטוח בנסיבות אלה היא עבירה, לכאורה, על כלל 11ב(א) לכללי האתיקה.
מס' ההחלטה:
את 94/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון