"אתיקה מקצועית" - 54 - מדי משפט: עורך דין המתלווה לעורך הדין המייצג
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
השאילתא:
האם עורך דין המתלווה לעורך הדין המייצג, אולם אינו טוען בפני בית המשפט, מחויב בלבישת מדי משפט, כאמור בכלל 32(ב) לכללי האתיקה?
ההחלטה:
עורך דין היושב על ספסל עורכי הדין יהא לבוש במדי משפט.
מס' ההחלטה:
את 175/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון